Velkommen til Starup og til Ø-Kvarterets Grundejerforening. Det følgende er tænkt som en kort introduktion til dem, som har købt eller ønsker at købe en ejendom inden for foreningens område.

Grundejerforeningen, som er beliggende i 6100 Haderslev, har ca. 700 medlemmer, og dækker et areal på ca. 1 km2. Området er etableret i årene 1974 til ca 2016.

Området er kendetegnet ved de oprindelige huse, bygget fra 1976, og det senere udstykket, (øst for Lundingvej: Langelandsvej/Lindøvej)

Grundejerforeningen består af flg. 6 foreninger:

Andelsboligforeningen Langelandsvej, 12 husstande
Andelsboligforeningen Lyøparken, 12 husstande
Andelsboligforeningen Mølleparken, 12 husstande
Andelsforeningen Lundingbo, 13 husstande
HAB Lyøvej, 16 husstande
HAB Lindøvej, 50 husstande

 • Foreningens område er fuldt etableret. Dvs. der er ikke udgifter til yderligere etablering af nye veje eller kloakering.
 • Grundejerne har pligt til at være medlemmer af Ø-Kvarterets Grundejerforening, og medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens eventuelle gæld.
 • Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 • Årligt kontingent fastsættes på årets generalforsamling, som opkræves en gang om året i marts/april måned. Kontingentet dækker snerydning af veje og stier (ikke fortov), drift af legeplads og grønt område og foreningens almindelige drift. Regnskabsåret er kalenderåret.
 • Fællesantenne er etableret i området. For nærmere information herom se hjemmesiden. Lige nu er det Stofa der er leverandør af signalforsyning, og medlemskab kræver tilslutning til coax-nettet. Fiber er ikke omfattet af foreningens tilbud, men det står enhver frit for at vælge anden udbyder, hvor dette er muligt i området.
 • Inden for en afstand af 1 km, findes børnehaver, vuggestuer, folkeskole, kirke, indkøb, restauration, fitness-faciliteter, tankstation.
 • Ad gode cykel- og gangstier er der let adgang til et stort idrætsområde med sportshal, badmintonhal, tennisbaner, fodboldbaner. Området har et godt og aktivt foreningsliv i form at en stor hal, med tilhørende boldbaner.
 • Området er godt dækket ind af kollektiv trafik i form af bybusser, der kører omkring næsset (Aarøsund med opland) samt ind til Haderslev.
 • Foreningen vedligeholder områdets fælles arealer. Dette gælder grønne områder med græsklipning i vækstsæsonen, beskæring af fælles hegn.
 • Vedligeholdelse af såvel cykelstier, gangstier, og vore veje, Dette omfatter også en rydning af vejene for sne i et omfang der gør alle veje farbare.
 • I området findes der 4 legepladser der ligeledes vedligeholdes af foreningen.