Snevejr

I de senere år er det begrænset, hvor meget snevejr vi har haft, så når det endelig kommer, så start med at nyde dette naturfænomen.

Tag noget tøj på, som du kan holde varmen i — gå ud og nyd sneen.

Som grundejer har vi nogle forpligtelser, som vi lige vil gøre opmærksomme på.

Det er din pligt, at det er farbart at færdes fra dit skel og ud til midten af boligvejen — incl. fortov. Boligvejen er det stykke vej, du kører på, når du skal ud og ind på din grund. Det er grundejerforeningens pligt at sørge for, at det er farbart at færdes på stamvejene.

Farbar betyder ikke, at man skal kunne se asfalten, eller at man skal kunne køre med samme hastighed som om sommeren. Afpas din hastighed til forholdene.

Såfremt der kommer meget sne, iværksætter grundejerforeningen snerydning på stamvejene:
Trin 1: Saltning af stamvejene som følge af isslag eller lignende.

Trin 2: (5cm sne) Snerydning og saltning af stamvejene som følge af snefald og frost.

Trin 3: Snerydning og saltning af stamvejene og boligvejene som følge af kraftige snefald (over 5 cm) og frost.


Grundejerforeningen råder over enkelte strøkasser, i hvilke der er blandet sand og salt. Strøkasserne er til høflig selvbetjening. 

Strøkasserne bliver som regel placeret i rabatten, hvor der er stejle vejbaner på stamvejen.

Hvis du vil kunne færdes på en fornuftig og sikker måde — også om vinteren — så sørg for, at din bil er forsynet med de rigtige dæk. Nogle kører med ekstra vægt i bagagerummet (baghjulstrukne) for

at få mere ”bid” i sneen. Flere har også en mindre sneskovl i bilen.

Nyd sneen, og få noget positivt ud af den.